راهنمای سایز لباس های کاراته

برای اطلاع و اطمینان از سایز انتخابی صحیح محصولات می توانید  با توجه به جدول قد و وزن سایز مناسب جهت استفاده را انتخاب نمایید.