راهنمای سایز دستکش های کاراته

برای اطلاع و اطمینان از سایز انتخابی صحیح محصول می توانید توجه به جدول قد و وزن سایز مناسب جهت استفاده را انتخاب نمایید.